top of page

Om marsjen

KJERRINGsveiven er en fjellmarsj som bare er for damer!

Marsjen er helt uten tidtaking. Turen starter ved Rjukan Fjellstue, tar deg opp langs randen av Hardangervidda, med den flotteste utsikten mot bla Gaustatoppen. Her går turen i variert terreng til vi kommer i mål ved Gvepseborg.

Underveis er det underholdning av diverse innslag. Vi nevner «Våeråi  Spa&Helse», musikkinnslag og andre overraskelser!

Stemningen og festlighetene fortsetter i Rjukan sentrum. Kjerringtorget byr på mye spennende!

Bli med på jentenes fjellmarsj du også!

KJERRINGsveivløypa går fra Rjukan Fjellstue til Gvepseborg. Alle deltakere vil bli fraktet med busser fra Rjukan Jernbanestasjon til startområdet ved Rjukan Fjellstue. Herfra går turen i kupert terreng til Gvepseborg.

Løypa er ca 12 km lang, og løypas høyste punkt ligger på 1082 moh. Kringlehovda. Fra Gvepseborg går deltakerne ned Ryes vei for å møte bussene som frakter alle tilbake til Rjukan.

Fra Rjukan Fjellstue er det godt og vel 1 km. på grusvei innover Hjerdalen. (Her kan man bl.a. se groper etter bombenedslaga fra amerikanske fly i 1943) Grusveien avløses av sti, og fortsetter over en av Hjerdalens vakreste setervoller, før den strekker seg nordøstover. Dette er Fjøsbudalen -les mer om Krigshistorie Her er det ca. 2 km. med lett stigning, men også flate strekninger. Stien tar av fra Fjøsbudalen (og Sabøtør-ruta) og dreier videre nordøstover inn i Grendalen.

 

De neste 2- 3 km. fram til Grendalssetra, er forholdsvis kuperte. Flate strekninger gjennom frodig bjørkeskog og kulturlandskap, veksler med forholdsvis bratte partier. Dette belønnes med vidt utsyn over Vestfjorddalen og Gaustatoppen ruvende i øst. (På veien her vil man også se rester etter bombinga i 1943). Etter de frodige setervollene på Grendalssetra, forsetter stien i samme varierte landskap, flate partier veksler med brattere terreng. Stien vil, før den ender opp på Gvepseborg, falle sammen med deler av «Solstien» (bygd av sherpaer fra Nepal sommeren 2010).

Fra Gvepsborg går løypa ned Ryes vei -ca 4km. til Krossobanens nedre stasjon. Her går bussene tilbake til Rjukan. Veien videre ned til Rjukan er ikke lang, dersom det er ønskelig er det godt mulig å spasere fra Nedre stasjon igjennom Villaveien, videre til Rjukanby. «Vi oppfordrer alle til å gå ned Ryes vei».

Mål

Etter å ha gått den nye KJERRINGsveiven fra Rjukan Fjellstue, kommer man i mål på Gvepseborg. Dette er toppstasjonen for Krossobanen – Nord-Europas første kabelbanen, som ble bygd under industrialiseringen som en gave fra Norsk Hydro til innbyggerne på Rjukan. Vognene «Blåbæret» og «Tyttebæret» skulle frakte innbyggerne opp i sola i vinterhalvåret.

Gvepseborg Kafè er en nyrenovert cafe og restaurant, og åpnet dørene i mai 2013. Under KJERRINGsveiven vil det her være underholdning og diverse andre aktiviteter. Fra Gvepseborg kan dere nyte den fantastiske utsikten mot Gaustatoppen, og den gode stemningen! Man ser rett over på den gamle KERRINGsveivløypa.

Fra Krossobanens nedre stasjon, der tar alle bussen tilbake til Rjukan. Veien videre ned til Rjukan er ikke lang, dersom det er ønskelig er det godt mulig å spasere fra Nedre stasjon igjennom Villaveien, videre til Rjukanby.

I byen

Den gode KJERRINGsveiv stemningen finnes også nede i byen, og det fortsetter utover kvelden for de som ønsker det.


På torget i sentrum finner du Kjerringtorget.

bottom of page